Maahantuoja:
 
  Suomen Zinga
  Ramsiontie 8
  02380 ESPOO

  gsm 050 - 403 27 97
  Email:
  myynti@scanferro.fi

  Miten Zinga eroaa muista
  suojakäsittelyistä?
  Zinga/maali
  Zinga/perinteinen sinkitys
  Usein kysyttyä Zingasta

  Katso myös seuraavat linkit:
    Jälleenmyyjät

    Valmistajan sivut zinga.eu 

ZINGAnisaatio verrattuna maalaukseen

ZINGA tarjoaa aktiivisen katodisen suojan

Maali ei tarjoa aktiivista katodista suojaa kuten ZINGA, sillä siihen tarvitaan 92% sinkkiä kuivakalvossa. Edes niin kutsutut sinkkirikkaat maalit eivät pysty kilpailemaan ZINGAn kanssa. Maalipinnalla pieninkin naarmu voi johtaa ruosteen muodostumiseen, joka leviää maalikerroksen alapuolella kun taas ZINGA pinnoitteella edes puolen senttimetrin syvyinen naarmu ei johda ruosteen syntymiseen. Maali on täten ainoastaan heikko kilpailija ZINGAlle. Maali tosin muodostaa passiivisen estokerroksen, mutta tämä kerros muuttuu ajan ja korroosiota aiheuttavien olosuhteiden mukaan. Esimerkiksi, UV-säteily aiheuttaa mikromurtumia maalikerrokseen. Maali dissosioituu hitaasti ja muuttuu huokoiseksi jonkin ajan kuluttua. Murtumat ja kohoumat johtavat maalipinnoitteen lohkeamiseen.MAALIZINGA
KATODINEN SUOJA?
EIKYLLÄ
Edes runsaasti sinkkipitoinen maali ei anna katodista suojaa, koska siihen vaaditaan ainakin 92%:n sinkkipitoisuus kuivakalvossa ZINGA antaa todellisen katodisen suojan, jonka kuivakalvon sinkkipitoisuus on 96%. ZINGA on ainoa nestemäinen galvaaninen suoja, joka perustuu hajoitettuihin sinkkihiukkasiin.
SUOJA RUOSTETTA JA KUPLIMISTA VASTAAN?
EIKYLLÄ
Jokainen naarmu aiheuttaa ruostetta, joka leviää maalikerroksen alla. Sinkki suojaa edelleen naarmuuntumisen paljastamaa metallipintaa.
KESTÄÄ UV-SÄTEILYÄ?
EIKYLLÄ
Maali sisältää usein hartseja, jotka ovat hyvin alttiita UV-säteilylle. Tämä aiheuttaa maalikerroksen nopean heikkenemisen. Zingan prosentuaalisesti vähäinen hartsipitoisuus ei ole läheskään niin altis ikääntymiselle ja siksi ZINGA-kerros ei rikkoonnu.
KÄYTTÖ KYLMISSÄ LÄMPÖTILOISSA?
EIKYLLÄ
Maaleja ei tule levittää alle +10 asteessa.ZINGA voidaan levittää jopa -15 asteessa.
KÄYTTÖ KOSTEISSA OLOSUHTEISSA?
EIKYLLÄ
Maaleja ei tule käyttää, jos kosteusaste on 85%.Kosteus jopa vahvistaa ja nopeuttaa ZINGAn polymerisaatioprosessia.
PÄÄLLEMAALAUS VÄHIN VALMISTELUIN?
EIKYLLÄ
Ensin on poistettava vanha maalikerros ja ruostemuodostumat hankaamalla tai heikkapuhaltamalla pohja. Uusi ZINGA-kerros voidaan levittää vanhan päälle, kun sinkkisuolat on pesty pois. Kevyet ruostelaikut voi peittää ZINGA-kerroksella
KERROSTEN YHTEENSULAUTUMINEN? UUDELLEENLATAUS?
EIKYLLÄ
Eri kerrokset eivät sulaudu yhteen. Lisäksi uudelleenlatausta ei tapahdu, koska ei ole katodista suojaa. Uusi ZINGA-kerros muuttaa vanhan ZINGA-kerroksen jälleen nestemäiseksi: molemmat kerrokset sulautuvat siten yhdeksi kerrokseksi. Koko ZINGA-kerros tarjoaa katodisen suojan.
KESTÄÄ VAURIOITA?
EIKYLLÄ
Maalin murtumisherkkyydestä johtuen kestää vain hyvin vähäisen mekaanisen iskun. ZINGA-kerros puristuu tai litistyy, muttei murru mekaanisesta iskusta. ZINGA taipuu metallin kanssa, vaikka sitä taivutetaan laajalti, esim. betoniraudoituksessa.