Maahantuoja:
 
  Suomen Zinga
  Ramsiontie 8
  02380 ESPOO

  gsm 050 - 403 27 97
  Email:
  myynti@scanferro.fi

  Miten Zinga eroaa muista
  suojakäsittelyistä?
  Zinga/maali
  Zinga/perinteinen sinkitys
  Usein kysyttyä Zingasta

  Katso myös seuraavat linkit:
    Jälleenmyyjät

    Valmistajan sivut zinga.eu 

Usein kysyttyä Zingasta

K. Mitä ZINGA tarkasti ottaen on?
V. Se on orgaaninen, yksikomponenttinen sinkkipinnoite, joka ei kovettuakseen tarvitse mitään muuta kemikaalia.

K. Onko se maalia?
V. Ei, se on nestemäisen galvanoinnin muodossa oleva sinkkipinnoite.

K. Kuinka se ei ole maalia jos se on nestemäistä?
V. Zinga ei käyttäydy kuten maalit eli se ei muodosta kalvoa tölkissä. Se ei tuki spray-pistoolien suuttimia. Se ei muodosta ”valumia” helposti. Se ei muodosta ”klönttejä” kosteissa olosuhteissa eikä se asetu pinnoille ja pysy märkänä kuten maalit. Se ei myöskään jää tahmeaksi kuten maalit.

K. Sisältääkö Zinga samoja liuottimia kuin maalit?
V. Zingassa oleva aromaattinen liuotinyhdistelmä ei sisällä benzeeniä, xyleeniä, tolueenia, metyylikloridia, jne., jotka muodostavat useat teolliset liuotinyhdisteet.

K. Jos sitä ei voi verrata maaleihin, mihin sitä voi verrata?
V. Kuumaupotusgalvanointiin vaikka, kuormitus kuormitukselta, Zinga kestää johdonmukaisesti kauemmin kuin kuumaupotus. Ei ole myöskään vääntymisen riskiä ohuiden materiaalien päällä käytettäessä eikä kaasunmuodostuksen riskiä suljetuissa putkimaisissa osissa, jotka normaalisti täytyy porata auki ennen kuumaupotusta. Zinganoiduilla teräsrakenteilla ei ole vedyn aiheuttamien murtumien riskiä missään hitsaussaumassa.

K. Kuinka Zinga toimii?
V. Se reagoi kantametalliin muodostamalla elektrolyyttisen siteen, joka johtaa 1060mV:n potentiaaliin teräksen ja sinkin välillä. Kun teräsrakenne kastuu, sinkki-ionit alkavat liueta ja virta alkaa virrata sinkistä teräkseen, kuluttaen loppuun sinkkikerroksen ja suojaten alla olevan teräksen.

K. Mitä tapahtuu jos Zinga naarmuuntuu alla olevaan metallipintaan asti?
V. Zingalla on metrin ”säde”, joka tarkoittaa sitä että suojaamaton metalli, joka on enintään metrin päässä Zinganoidusta pinnasta on myös suojattu. Se muodostaa pintaruostekerroksen, mutta ruosteen alla ei esiinny pistesyöpymistä. Pienillä alueilla kuten esim. naarmuissa ja lohkeamissa pinta saa usein vaalean ruskea-harmaan värin.

K. Miksi Zinga ei päästä ruostetta tunkeutumaan sen pinnan alle?
V. Se johtuu siitä että jokaisella päällystetyllä neliömillimetrillä on lataus, joka virtaa jatkuvasti sinkin ja teräksen välillä. Näin ei ole mahdollista että korroosiota syntyisi Zinga kerroksen alle. Korkea potentiaaliero kahden metallin välillä takaa sen että on olemassa aina vahva elektronivirtaus.

K. Onko Zingalla turvatakuuta käytölle juotavan veden kanssa?
V. Kyllä. Zingan varmennusluokitus on BS6920 (1993 lähtien).

K. Onko Zingalla turvatakuuta käytölle alueilla missä elintarvikkeita varastoidaan tai käsitellään?
V. Kyllä. Zingassa olevan sinkin puhtausaste on 99.95%, joka on lääketieteellisesti hyväksyttävä luokitus. Sideaine on täydellisesti myrkytön ja täysin turvallinen.

K. Onko Zinga tulenkestävää?
V. Kyllä. Zingan varmennusluokitus on BS476 osat 6 & 7.Tämä tarkoittaa että kuiva Zinga pinnoite ei levitä tulen etenemistä eikä aiheuta sen leviämistä. Tästä syystä sitä on käytetty mm. Lontoon maanalaisessa 9 vuotta ja sen käyttö lisääntyy offshore- öljylautoilla.

K. Kuinka Zingaa voi verrata kuumaupotusgalvanointiin?
V. Meriolosuhteissa tehty vertaileva käyttö osoittaa että Zinga kestää noin 4 vuotta kauemmin vedenalaisissa meriolosuhteissa kuin kuumaupotusgalvanointi. Zingan päälle voidaan myös maalata levittämällä maalit suoraan Zinga-pinnalle. Kuumaupotettu sinkki täytyy ensin pestä hapolla ja peittausmaalata.

K. Jos Zinga on nestemäinen pinnoite sitä voi tuskin verrata kuumaupotusgalvanoinnin mekaanisiin ominaisuuksiin?
V. Kyllä voi. Zingalla on galvanoitu merenkulun käyttöön tarkoitettuja ketjuja ja pultteja. Zinga on myös paljon joustavampaa ja kestää äärimmäistä vääntymistä.

K. Mitä muita testejä Zingalle on tehty?
V. British Nuclear Fuels (Fulmerin laboratoriot) on tehnyt ilmastollisia testejä useiden vuosien ajan verratakseen Zingaa kuumaupotuksen ja lämpö-spray sinkin kanssa.

K. Entä sotilaallinen käyttö?
V. Zinga on saanut seuraavat luokitukset: (USA) MIL-P-26915AQ ja myös (NATO) 8030-13-113-7027.

K. Voiko Zingalla käsiteltyä teräsrakennetta hitsata?
V. Kyllä. Zinganoitua terästä voidaan MIG- tai valokaarihitsata röntgensädestandardiin ilman että hitsaussaumat tulevat huokoisiksi.

K. Entä maalin peittokerrokset?
V. Zingan päälle voidaan maalata yhteensopivilla epokseilla, polyuretaaneilla, kloorikausuilla, vinyyleillä ja kaikilla vesipohjaisilla pinnoitteilla.

K. Mitä pintavalmisteluja vaaditaan ennen Zingalla käsittelyä?
V. Hiekkakivipuhallus SA2.5 (SSPC-SP6) mukaan tai vesihiekkapuhallus WJ-1 (NACE-5/SSPC-SP12) mukaan, puhallusprofiililla Rz 50-80 myytä ja karkeudella Ra 12.5-15um (ISO 8503-1).

K. Mitä muita konkreettisia eroja on Zingan ja maalin välillä?
V. Zinga on ”aktiivinen” systeemi joka ”työskentelee” alla olevan metallin kanssa. Maalit ovat vain passiivisia estokerroksia. Huolimatta siitä kuin paksulti niitä levitetään ne säilyvät estokerroksina. Kun ne rikkoutuvat, korroosio iskee välittömästi.

K. Onko Zinga altis pintasuolatartunnalle kuten maali?
V. Ei, sen herkkyys on verrattavissa muihin orgaanisiin sinkkipäällysteisiin.

K. Kuinka Zinga reagoi suolaan kovettumisen jälkeen?
V. Zingaa on käytetty offshore öljylautoilla tuhansien pulttien käsittelyyn ja nämä ovat useimmissa tapauksissa pysyvästi vedenpinnan alla. Kaikki Zinganoidut teräsrakenteet täytyy kyllästää raikkaassa vedessä vähintään 2 tuntia ennen kuin ne lasketaan meriveteen. Jos ne jätetään sateeseen yön yli, ne ovat täysin tiivistettyjä.

K. Mikä on käyttölämpötilan yläraja?
V. Normaalisti + 160 Cº alarajan ollessa –40 Cº. AquaZinga + 600 Cº (kaksikomponenttinen).