Maahantuoja:
 
  Suomen Zinga
  Ramsiontie 8
  02380 ESPOO

  gsm 050 - 403 27 97
  Email:
  myynti@scanferro.fi

  Miten Zinga eroaa muista
  suojakäsittelyistä?
  Zinga/maali
  Zinga/perinteinen sinkitys
  Usein kysyttyä Zingasta

  Katso myös seuraavat linkit:
    Jälleenmyyjät

    Valmistajan sivut zinga.eu 

Miten Zinga eroaa maalista?

YLEISTÄ ZINGA-SINKISTÄ

Huolimatta suuresta tiheydestään ja siitä, että Zinga sisältää kuivana enemmän kuin 96% puhdasta sinkkiä, se pysyy juoksevana ja sitä voidaan levittää harjalla, rullalla, ruiskulla tai upottaen.

Sinkin hienorakeisuuden takia kalvo kuivuu täysin ja on kokkareeton. Sinkin intensiivinen sitoutuminen suojattavan metallin mikrohuokosiin saavutetaan sinkin ja perusmetallin kosketuksessa.

Zinga on 1-komponenttituote. Ei ole pelkoa väärien komponenttien sekoittumisesta eikä pitkäaikaisista varastoista.

Poikkeuksellinen ja ainutlaatuinen liuotin, ZINGASOLV tekee Zingan tarvittavan viskoosiksi. Kuitenkin kuivan kalvon sinkkipitoisuus on enemmän kuin 96 %. Ainoastaan kalvon paksuus vaihtelee riippuen käytetystä liuotinmäärästä.

Zingan käyttäjät arvostavat sitä, että se on käyttövalmista.

Zingan pintajännitys nurkissa ja reunoissa vaatii ainakin kahden Zinga-kerroksen käyttöä (tai äärimmäistapauksissa, jos eroosio on voimakas, kolmen).

Zingaa voidaan käyttää automaattisissa asennuksissa.

Sen käyttö suljetussa tai lähellä vaatii riittävää tuuletusta, joka haihduttaa liuottimen täysin, mikä on "sementoitumiselle" välttämätöntä. Näissä tapauksissa on välttämätöntä käyttää perinteistä hengityksen suojausta.

Tiheysero toisaalta sinkin ja sitovan aineen ja toisaalta ohentimen välillä saa aikaan sinkkikerroksen. Siksi Zingan käyttö vaatii täydellistä homogeenisuutta. Jos näin ei ole, kuivunut Zinga-kalvo sisältää vähemmän kuin 96% sinkkiä ja menettää sen seurauksena kytkentäkapasitanssinsa samoin kuin erityiset katodiset ominaisuutensa. Zinga olisi tällöin vain tavallinen sinkkimaali.

ZINGA-SINKIN JA MAALIN EROT JA EDUT

Sinkkimikrorakeiden sedimentin tiheys ja intensiteetti sekä näiden rakeiden välisten sähkökontaktien suuri määrä (n.96% sinkkiä kuivapainosta) aikaansaavat Zingan erinomaisen johtamiskyvyn ja katodiset ominaisuudet.

Erinomainen johtamiskyky mahdollistaa tuotteen käytön elektrostaattisella spray-tekniikalla.

Kerran ohennetulla Zingalla on se etu että se kuivuu nopeasti - alle viiden minuutin. Kuivumisprosessi nopeutuu, jos Zinga levitetään haalealle pinnalle tai auringonpaisteessa. Seuraava kerros voidaan levittää kolmen tunnin kuluttua. Mekaaninen kovettuminen tapahtuu 24 - 48;ssa tunnissa, jolloin liuotin haihtuu täysin ja seuraava kerros voidaan levittää.

Zingan aktiiviset jänniteominaisuudet, homogeninen leviäminen ja nopea kuivuminen mahdollistavat tuotteen käytön pystysuorille ja hyvin vinoille tasoille. Ei epämiellyttävää tippumista eikä kuplien muodostumista (mikäli liuotinta käytetään oikea määrä).

Yksi Zingan pääasiallisista eduista on se, että sitä voidaan käyttää ruosteisille pinnoille. Hiekkapuhallus ei ole välttämätöntä ennen Zinga-käsittelyä. Perusteellinen puhdistus metalliharjalla tai vedellä kovalla paineella on useimmissa tapauksissa riittävä saamaan aikaan hyvän tarttuvuuden kohteeseen.

Toinen tärkeä etu on Zingan soveltuminen kosteille pinnoille ja alueille, joissa kondensaatio on mahdollista. Suuri osa vesimolekyyleistä häviää liuottimen haihtuessa kuivumisprosessissa.

Zinga ei ole myrkyllistä. Se ei sisällä:
-tolyeeniä
-xyleeniä
-benseeniä
-M.E.K.-tuotteita(metyyli, etyyli, ketooni)
Siksi sitä käyttävät usein myös elintarvikeliikkeet.

Zinga soveltuu paikan päällä käytettäväksi. Korjaus, uuden kerroksen levitys,uudelleen galvanointi (vanhan Zinga-kerroksen katodisen mekanismin hävittyä) ja viimeistely (kuten esim. siilojen, jotka on ensi kertaa maalattu tehtaalla) on mahdollista suorittaa paikan päällä.
Vanhan Zinga-kerroksen puhdistaminen vedellä riittää täysin ennen uuden Zinga-kerroksen levitystä.
Paikallisesti käytettäessä Zinga sulautuu täydellisesti edelliseen pohjakerrokseen ja tekee molemmista yhden paksun kerroksen. Näin saadaan aikaan uusi, pitävä ja pitkäaikainen katodinen suojaus.

Vaikka työssä tapahtuu keskeytyksiä (ruokatunti, viikonloppu), ei vanhan kovettuneen ja uuden kerroksen kiinnittymisessä toisiinsa synny ongelmia.
Perinteisessä maalauksessa tämä on vakava ongelma. Zingan edut ovat sekä tekniset, että taloudelliset.

Vaikka Zinga-kerros on kerran peitetty jollain muulla viimeistelymaalilla, se ei menetä dispersiokykyään, vaan on vieläkin tehokkain primeri seuraavien etujensa ansiosta:

  • Tämä primeri takaa aktiivisen katodisen suojauksen. Ei ole olemassa toista kilpailukykyistä passiivista suojausta.
  • Käsiteltäessä päällyskerros uudelleen hiekkapuhaltaen vain pinnallinen hiekkapuhallus on välttämätöntä. Zinga pysyy aktiivina ja tarttuu metallipintaan. Se suojaa siitä huolimatta pohjakerrosta hiekkapuhalluksen eroosiota vastaan. Hiekkapuhallettaessa passiivista maalia, jota on käytetty suoraan metallipinnalle,on vaarana, että mekaaninen lujuus heikkenee, jos tuote ohenee liian syvän hiekkapuhalluksen johdosta.

Zinga suojaa hitsisaumoja katodisesti. Näin ei ole niiden maalien kohdalla, joilla on negatiivinen vaikutus hitsattuun materiaaliin huokoisuuden vuoksi. Käytettäessä Zingaa hitsaus ei ole ongelma, koska Zinga sisältää paljon puhdasta sinkkiä (96%) ja vähän hartseja (4%).